Vem hjälper den som hjälper?

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst. Men när vården inte räcker till tvingas många anhöriga ta det övergripande vårdansvaret. Något som ofta leder till att de själva drabbas av psykisk ohälsa, blir sjukskrivna eller tvingas går ner i arbetstid.

Förutom det mänskliga lidandet beräknas kostnaderna för sjukskrivningar och förlorade arbetsinsatser på grund av psykisk ohälsa uppgå till 70 miljarder kronor varje år. Det är mer än Sveriges totala budget för vård och omsorg. Det vill vi ändra på. En väg dit är att hjälpa den som hjälper – innan de själva blir sjuka.

Stöd vårt arbete och skriv på vårt upprop för ett bättre anhörigstöd nu! Den 10 oktober överlämnar vi hela listan till Folkhälsominister Annika Strandhäll tillsammans med våra krav för ett bättre anhörigstöd. Tack!

Ta ställning för bättre anhörigstöd![signature]


Dela med dina vänner!

 
 

 

 

Dela:

När det värsta händer

”Jag lever med sorgen varje dag. Men idag mår jag bra – känner mig inte rädd för någonting längre. Det värsta som kan hända har redan hänt.”

Läs Pirjos och andras berättelser

Vad kan du göra för att hjälpa – 10 råd

Dela:

Vill du också dela din historia?

Har du egen erfarenhet av att stå nära någon med psykisk ohälsa? Eller ett förslag på hur stödet kan förändras? Skriv några rader. Varenda röst gör skillnad. Tillsammans  bidrar vi till att minska tabun om psykisk ohälsa och göra anhörigas röster hörda. Du är inte ensam.

Dela din berättelse

Please complete the required fields.

Hitta stöd i anhörigaktiviteter nära dig

Laddar Karta...

Datum/Tid Aktivitet
2017-10-10 (17:00 - 18:00) Manifestation för att lyfta psykisk ohälsa och anhörigskap!, Stockholm
2017-10-20 (09:30 - 16:00) Inspirationsdag om anhörigstöd, Bromma
2017-10-25 (08:00 - 10:00) Anhörigprojektets avslutningsfrukost, Stockholm

Planerar du att arrangera en egen stödaktivitet för anhöriga? Registrera den här hos oss.

 

Registrera aktivitet

Det är dags att hjälpa den som hjälper

Känner du någon som drabbats av psykisk ohälsa? När livet gör ont räcker vården sällan till. Då är det vi som står bredvid – vän, syskon eller förälder, som ofta får ta det största vårdansvaret.

Hälften av alla anhöriga har själva blivit sjukskrivna och 3 av 4 är själva i behov av stöd. Det är inte ok. Det är dags att ge anhöriga det stöd de har rätt till enligt lag. Det är dags att hjälpa den som hjälper. Dela filmen och skriv på vårt upprop för ett bättre anhörigstöd!

Dela:

 

Är du själv anhörig eller arbetar du med frågor som rör psykisk ohälsa? Läs mer om hur du kan få stöd eller hur du kan hjälpa den som hjälper.

Jag är anhörig Jag arbetar med frågor som rör psykisk ohälsa

NSPH:s 6 krav för ett bättre anhörigstöd

(Vänd på korten för att läsa mer.)

Vi kräver ...

1

Att kvalificerad vård ges och sätts in i tid

När vården inte fungerar tvingas anhöriga att ta ett stort vårdansvar. En tidig behandling och snabbare handläggning skulle leda till minskat lidande och stora ekonomiska samhällsbesparingar.

2

Att anhöriga bemöts med respekt

Många anhöriga uppger att de möts av bristande respekt för sin situation. Anhöriga har ofta en unik kunskap om sin närståendes situation. Trots det upplever många att vården betraktar dem som en belastning istället för en resurs. Rätt använt är deras erfarenheter en källa till snabbare tillfrisknande hos den närstående.

3

Att anhörigstöd ska vara en rättighet

Anhöriga ska erbjudas stöd för egen del. Enligt lag ska anhöriga till personer med psykisk ohälsa erbjudas stöd av sin hemkommun. Dessutom bör de regionala skillnader som idag finns motverkas så att möjligheten till stöd inte är beroende av var man bor.

4

Att anhöriga får rätt information

I dag tvingas många anhöriga att söka information om sin närståendes tillstånd på egen hand. Vården behöver i ett tidigt skede ge den anhöriga nödvändig information utifrån en bedömning av det aktuella fallet.

5

Att sekretessen inte utgör ett hinder

Trots att många anhöriga tar ett stort vårdansvar ges de, på grund av sekretess, sällan insyn i behandlingen av sin närstående. Vårdpersonal ska uppmuntra kontakt mellan anhörig och närstående och nya riktlinjer för sekretessen bör utformas.

6

Att insatserna ska anpassas individuellt

Psykisk ohälsa har många ansikten och behoven varierar också över tid. Därför är det viktigt att vårdinsatserna är flexibla och anpassas individuellt. Anhöriga ska ges insyn och vara delaktiga i planering och behandling när och där det är möjligt. Dessutom bör vården införa verktyg som mäter kvaliteten utifrån patientens och de anhörigas perspektiv.

Om Anhörigprojektet

Anhörigprojektet verkar för att förbättra anhörigas situation, oavsett vilken form av psykisk ohälsa det handlar om. För att göra det jobbar vi mot psykiatrin, politiker, media samt samverkar med intresseorganisationer inom psykisk ohälsa. Anhörigprojektet finansieras av Allmänna arvsfonden och drivs av Schizofreniförbundet och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) som är ett nätverk bestående av tolv medlemsorganisationer.